Loading...
Úvod| Podmienky služby

Podmienky služby

Naša spoločnosť má právo z času na čas revidovať a dopĺňať tieto zmluvné podmienky tak, aby odrážali zmeny trhových podmienok ovplyvňujúcich naše podnikanie, zmeny v technológii, zmeny platobných metód, zmeny príslušných zákonov a regulačných požiadaviek a zmeny v možnostiach nášho systému. alebo z akýchkoľvek iných dôvodov podľa vlastného uváženia, o ktorých môžeme rozhodnúť.

Budete podliehať zásadám a zmluvným podmienkam platným v čase, keď si u nás objednáte produkty, pokiaľ zákon alebo vládny orgán nevyžaduje vykonanie akejkoľvek zmeny týchto zásad alebo týchto zmluvných podmienok (v takom prípade bude sa vzťahujú na objednávky, ktoré ste v minulosti zadali), alebo ak vás upozorníme na zmenu týchto zásad alebo týchto podmienok pred odoslaním potvrdenia o odoslaní zásielky (v takom prípade máme právo predpokladať, že ste prijali zmenu podmienky).

PRÍSTUPOM K SLUŽBE ALEBO POUŽÍVANÍM SLUŽBY SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE SI PREČÍTALI, ROZUMIELI A STE VIAZANÍ TU UVEDENÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY. AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, SLUŽBU NESMIETE POUŽÍVAŤ ANI K ŇOM VSTUPOVAŤ.


SPÔSOB PLATBY

V súčasnosti akceptujeme tieto spôsoby platby: Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Diners Club a PayPal. Zákazníkom ponúkame aj flexibilné možnosti platby cez Klarna.


CENY

Ceny produktov sa môžu meniť. Konečná cena bude vypočítaná pri pokladni.


OBJEDNAŤ

Maximálne množstvo objednávky je 1 jednotka na objednávku, pretože položky môžu pochádzať od rôznych dodávateľov.

Všetky objednávky závisia od dostupnosti a položky vo vašom nákupnom košíku nie sú rezervované. Ak chcete dokončiť nákup online, musíte uviesť svoje skutočné a celé meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu a ďalšie požadované informácie.


ČAS SPRACOVANIA

Časy spracovania objednávky sa môžu líšiť v dôsledku výberu rôznych veľkostí v závislosti od plnenia predajcu a tímu kontroly kvality. Sledovacie číslo sa zvyčajne poskytuje do 7 pracovných dní.


ZRUŠENIA

V závislosti od stavu objednávky môže byť možné objednávku zrušiť a bude vám účtovaný storno poplatok.

Upozorňujeme, že žiadosti o zrušenie nie sú 100% zaručené.

V prípade akejkoľvek žiadosti o zrušenie nás prosím kontaktujte.


NÁVRAT

Vrátenie bude možné len do 7 dní od dátumu dodania a položky sú v pôvodnom stave a s pripojenými štítkami našej spoločnosti.

Po úspešnom vrátení položky (položky) bude mať kupujúci nárok na čiastočné vrátenie peňazí.

Počiatočný poplatok za doručenie je nevratný a z vrátenej sumy bude odpočítaný poplatok za opätovné naskladnenie.

Kupujúci je zodpovedný za všetky prepravné poplatky a spiatočná adresa bude poskytnutá po potvrdení vrátenia naším tímom.

Keď ste súhlasili s vrátením produktu podľa našich zásad vrátenia, ďalšie zmeny nebudú akceptované.

Pred vrátením akéhokoľvek produktu nás prosím kontaktujte.


VÝMENA VEĽKOSTI

Výmena veľkosti je možná pod podmienkou, že položka(y) je nepoužitá a má stále pripevnené štítky Naša spoločnosť. Každá objednávka je oprávnená na výmenu raz.

Žiadosť o výmenu veľkosti je možné podať len do 7 dní od dátumu dodania a v závislosti od dostupnosti.

Pri kontakte s nami je potrebné uviesť dôvod výmeny a požadovanú veľkosť.

Kupujúci je zodpovedný za všetky prepravné poplatky (vrátenie a opätovné zaslanie) plus relatívne poplatky, ako je cenový rozdiel medzi veľkosťami a daň z predaja, ak je to potrebné, a spiatočná adresa bude poskytnutá po potvrdení výmeny naším tímom.


DÔVODY NEPRÍPUSTNÉHO VRÁTENIA/VÝMENY

Za nasledujúcich okolností nebudeme môcť spracovať vaše vrátenie/výmenu:

Produkty nespĺňajúce kritériá pre „7-dňové vrátenie/výmena“.

Produkty, ktoré boli nesprávne používané, vrátane, bez obmedzenia, tých, ktoré sa dotkli extrémne vlhkých predmetov, chemikálií, benzínu, farby, čistiaceho prostriedku, rozpúšťadla alebo kuchynského oleja, alebo boli prehriate.

Výrobky s uvoľnenými závitmi alebo prasklinami v dôsledku vonkajších škrabancov od tvrdých predmetov alebo vnútorného opotrebovania.

Poškodené produkty v dôsledku používania dlhšieho ako je životnosť.

Poškodené výrobky v dôsledku nesprávneho prania.

Produkty s vyblednutím farieb v dôsledku zobrazenia.

Výrobky s nečistým vzhľadom.

Netýka sa produktov našej spoločnosti (produkt bez štítku kontroly kvality našej spoločnosti pripevneného na produktoch).

Ak sa na vonkajšom obale alebo na akýchkoľvek produktoch (vrátane akéhokoľvek príslušenstva alebo dielov) v čase dodania objavia známky poškodenia, kontaktujte nás so žiadosťou o pomoc.


DOVOZNÉ CLO

Posielame do väčšiny krajín na základe neplateného dovozného cla (DDU). To znamená, že ceny zobrazené na stránke sú bez všetkých daní a ciel a za tieto poplatky budú zodpovední zákazníci.

Vaša objednávka môže podliehať dovozným clám a daniam, ktoré sa účtujú, keď dodávka dosiahne určené miesto určenia. Budete zodpovední za zaplatenie akýchkoľvek takýchto dovozných ciel a daní. Upozorňujeme, že nad týmito poplatkami nemáme žiadnu kontrolu a nemôžeme predpovedať ich výšku. Pred zadaním objednávky sa obráťte na miestny colný úrad, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Upozorňujeme tiež, že musíte dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia krajiny, pre ktorú sú produkty určené. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek porušenie takýchto zákonov z vašej strany.

Daň z obratu a clá sú nevratné.


DORUČENIE

Po zadaní alebo odoslaní objednávky nie je možné zmeniť dodaciu adresu.

Dodávky uskutočňujú dopravcovia tretích strán, ktorých máme zmluvne dohodnuté. Upozorňujeme, že konkrétni prepravcovia môžu pri doručení vyžadovať podpis. Všetky dodacie lehoty sú odhadované a nie sú zaručené. Zásielky môžu byť ovplyvnené meškaniami súvisiacimi s počasím, obmedzeniami dopravcu alebo inými udalosťami, ktoré sú mimo našej kontroly.

Po odovzdaní balíka logistickej strane bude objednávka považovaná za dokončenú transakciu. Naša spoločnosť nezodpovedá za stratu a poškodenie balíka v dôsledku nesprávneho zaobchádzania kuriéra. Zákazníkom pomôžeme pri uplatnení reklamácie u kuriéra, ale kompenzácia bude podliehať rozhodnutiu kuriéra.

Upozorňujeme tiež, že ste zodpovední za dodržiavanie všetkých príslušných zákonov a nariadení krajiny, pre ktorú sú produkty určené. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek porušenie takýchto zákonov z vašej strany.

Poštovné je nevratné pre všetky formy zlyhania doručenia. Ak vašu objednávku nie je možné doručiť, miestne colné úrady ju môžu zlikvidovať alebo vrátiť späť k nám. Budú sa účtovať príplatky a v prípade, že sa nám zásielka vráti, vrátime peniaze podľa našich zásad vrátenia a odpočítame všetky vzniknuté prirážky za vrátenie, dane a clá.


KONTROLA RIZIKA A PODVODOV

Môžeme požiadať o informácie o zákazníkoch, keď sú ich platobné údaje spojené s abnormálnymi aktivitami, ktoré môžu súvisieť s podvodmi alebo zneužitím osobných údajov. Uvedomte si, že ide o proces na ochranu vlastníka kreditnej karty a oboch predajcov pred podvodmi a podvodmi. Všetky informácie budú použité len na účely identifikácie. Ak zákazníci odmietnu poskytnúť požadované informácie, vyhradzujeme si právo zrušiť vašu objednávku. Naša spoločnosť má tiež právo zrušiť akúkoľvek objednávku bez upozornenia zákazníka, ak zistíme, že platobné údaje sú spojené s abnormálnymi činnosťami.


INFORMÁCIE O PRODUKTE

Podnikli sme primerané kroky, aby sme produkty zobrazili čo najpresnejšie. Zrieknutie sa zodpovednosti: Produkt sa môže líšiť v závislosti od fotografických zdrojov osvetlenia alebo nastavení vášho monitora. Ak máte akékoľvek pochybnosti o veľkosti akéhokoľvek produktu, ktorý požadujete, odporúčame, aby ste nás kontaktovali pred zadaním objednávky.


DEAKTIVÁCIA ÚČTU

Odstránenie všetkých účtov je trvalé. Keď bude váš účet úspešne odstránený, nebudete mať prístup k žiadnym informáciám, produktom a službám spojeným s vaším odstráneným účtom. Upozorňujeme, že ak máte u nás objednávky, nemôžete deaktivovať svoj účet.


OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Akákoľvek zodpovednosť, ktorú máme za straty, ktoré utrpíte v dôsledku akejkoľvek objednávky, nepresiahne nákupnú cenu príslušného produktu (produktov) a je prísne obmedzená na straty, ktoré boli primerane predvídateľné. Straty sú predvídateľné tam, kde by ste ich mohli predpokladať vy a my v čase, keď vašu objednávku prijmeme. Nebudeme zodpovední ani zodpovední za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie pri plnení alebo za akúkoľvek objednávku, ktorá je spôsobená udalosťami mimo našej primeranej kontroly.


UKONČENIE

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, ukončiť vaše používanie stránky a akýchkoľvek práv, ktoré vám boli poskytnuté na základe týchto podmienok, kedykoľvek bez upozornenia, a preto vám zamietne prístup na stránku z akéhokoľvek alebo žiadneho dôvodu. diskrétnosť. Po ukončení musíte okamžite zničiť všetky materiály stiahnuté alebo inak získané z tejto stránky, ako aj všetky kópie takýchto materiálov.